Certyfikacja Wydarzeń

Informujemy, że zostały zaktualizowane dokumenty:
• Regulamin systemu certyfikacji wydarzeń
• Kryteria oceny wydarzeń naukowych z udziałem innowacyjnych firm farmaceutycznych w ramach systemu certyfikacji INFARMA

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5-19 sierpnia br. przewidywana jest konserwacja systemu. Wydarzenia zgłoszone w tym terminie zostaną certyfikowane z opóźnieniem. Proces certyfikacji zostanie uruchomiony ponownie w dniu 20 sierpnia br.

INFARMA, dbając o bezpieczeństwo wydarzeń, przypomina o  zapewnieniu środków bezpieczeństwa i stosowanie Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i  kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 oraz obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Jednym z najbardziej istotnych elementów współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat chorób, sposobów ich leczenia oraz konkretnych leków. Dzięki wsparciu firm farmaceutycznych lekarze, pielęgniarki i farmaceuci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach naukowych (warsztatach, konferencjach czy kongresach) podnoszących poziom ich wiedzy i umiejętności.

Dążąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych wydarzeń, w których biorą udział firmy członkowskie, oraz do pełnej transparentności współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym, INFARMA wprowadziła internetowy system certyfikacji wydarzeń.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe, w które zamierzają angażować się firmy członkowskie INFARMY, powinny przejść proces certyfikacji wydarzeń online. W styczniu 2019 roku zaktualizowano kryteria oceny wydarzeń, przy czym rok 2019 był okresem przejściowym w zakresie obowiązywania kryterium „obiekt i lokalizacja geograficzna”. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. wynik certyfikacji jest wiążący, a certyfikat otrzymają tylko wydarzenia które spełniają wszystkie kryteria.

Wydarzenia poddawane są ocenie w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

Ocena INFARMY pomaga firmom członkowskim w podjęciu decyzji w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego danego wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.

Zaloguj się lub Utwórz konto

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0841 s, time: 0,0989 s cache, query: 39, querytime: 0,0148 s