Certyfikacja Wydarzeń

Uwaga, nowe kryteria oceny wydarzeń

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconym „Certyfikacji Wydarzeń przez INFARMĘ”, które odbędzie się w dniu 23 stycznia br., w godz. 12:00-15:00, ul. Puławska 182, I piętro.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać na adres certyfikacja@infarma.pl,
decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.

Zobacz więcej

Jednym z najbardziej istotnych elementów współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat chorób, sposobów ich leczenia oraz konkretnych leków. Dzięki wsparciu firm farmaceutycznych lekarze, pielęgniarki i farmaceuci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach naukowych (warsztatach, konferencjach czy kongresach) podnoszących poziom ich wiedzy i umiejętności.

Dążąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych wydarzeń, w których biorą udział firmy członkowskie, oraz do pełnej transparentności współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym, INFARMA wprowadziła internetowy system certyfikacji wydarzeń.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe, w które zamierzają angażować się firmy członkowskie INFARMY, powinny przejść proces certyfikacji wydarzeń online.

Wydarzenia poddawane są ocenie w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

Ocena INFARMY pomaga firmom członkowskim w podjęciu decyzji w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego danego wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.

Zaloguj się lub Utwórz konto

2019 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1314 s, time: 0,1346 s cache, query: 19, querytime: 0,0032 s