Proces

W związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2020 r. w zakresie odwołania wszystkich konferencji i  wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, uprzejmie informujemy, że w przypadku zmiany terminu wydarzenia (niezależnie od powodu tej zmiany), które otrzymało certyfikat, nie ma wymogu ponownej certyfikacji.

Więcej informacji w pytaniach i odpowiedziach...

INFARMA, dbając o bezpieczeństwo wydarzeń, przypomina o  zapewnieniu środków bezpieczeństwa i stosowanie Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i  kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 oraz obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis

Schemat procesu certyfikacji wydarzeń z udziałem innowacyjnych firm farmaceutycznych

 • czynności jednorazowe
  • 01
   REJESTRACJA
   W SYSTEMIE

   Organizator zakłada konto na stronie internetowej certyfikacji wydarzeń.

  • 02
   SZKOLENIE
   ONLINE

   Przy pierwszym logowaniu do Systemu organizator przechodzi szkolenie online zakończone krótkim testem.

 • czynności powtarzalne
  • 03
   WYPEŁNIENIE
   FORMULARZA

   Co najmniej 2 m-ce przed wydarzeniem Organizator wypełnia elektroniczny formularz dotyczący konkretnego wydarzenia naukowego.

  • 04
   WERYFIKACJA
   FORMULARZA

   Formularz jest weryfikowany przez INFARMĘ przy wsparciu Komitetu Certyfikującego, składającego się z przedstawicieli firm członkowskich.

   Opinia jest wydawana w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania formularza. W wyjątkowych sytuacjach proces certyfikacji może zająć 10 dni.

   Na tym etapie wypełniony formularz jest dostępny w Systemie dla Organizatora bez możliwości edycji.

  • 05
   OPINIA
   POZYTYWNA

   Organizator otrzymuje e-mail z uzyskanym certyfikatem.

   Informacje o wyniku są upublicznione na stronie internetowej certyfikacji wydarzeń.

  • 06
   OPINIA
   NEGATYWNA

   Organizator otrzymuje e-mail z powiadomieniem o wyniku. W wystawionej opinii zaznaczone będą dyskusyjne obszary oraz zawarte rekomendacje do odbycia ponownej certyfikacji i korekty zgodnie ze standardami INFARMY. Informacje o wyniku są upublicznione na stronie internetowej certyfikacji wydarzeń.

   Organizator może skorygować formularz online – powtórzyć kroki 3-4 aż do uzyskania pozytywnego wyniku certyfikacji.

2021 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,5105 s, time: 0,5968 s database, query: 234, querytime: 0,0862 s