Aktualizacja regulaminu oraz kryteriów

Informujemy, że na stronie Certyfikacja zostały opublikowane zaktualizowane dokumenty:

  • Regulamin systemu certyfikacji wydarzeń
  • Kryteria oceny wydarzeń naukowych z udziałem innowacyjnych firm farmaceutycznych w ramach systemu certyfikacji INFARMA

Zmiany w dokumentach dotyczą aktualizacji w zakresie nowego Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA (obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku) oraz kryterium lokalizacji geograficznej. Zaktualizowany Regulamin oraz Kryteria będą obowiązywały dla wydarzeń organizowanych od 1 września 2021 roku.

W związku z powyższym zgłoszone od dnia 17 maja br. do systemu certyfikacji:

  • Wydarzenia naukowe, które odbywają się do dnia 31 sierpnia 2021 roku, podlegają ocenie według dotychczasowego Regulaminu i Kryteriów.
  • Wydarzenia naukowe, które odbywają się w terminie od dnia 1 września 2021 roku, będą podlegały ocenie zgodnie z nowym Regulaminem i Kryteriami.

Firmy członkowskie INFARMA, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, zdecydowały o  doprecyzowaniu Kryterium Lokalizacji Geograficznej w odniesieniu do miejsc, w których wydarzenie nie będzie mogło uzyskać certyfikatu. Jej istotą jest zniesienie występujących dotychczas wyjątków, które umożliwiały organizację wydarzeń naukowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

Zmiana jest wyrazem troski o zachowanie najwyższych standardów etycznych, poprzez wyeliminowanie wszelkich sytuacji, w których zaangażowanie firm członkowskich INFARMA w organizację kongresów medycznych mogłoby budzić jakiekolwiek wątpliwości, co do ich intencji.

Poprzez system certyfikacji firmy farmaceutyczne chcą konsekwentnie wdrażać rozwiązania zapewniające transparentną współpracę ze środowiskiem medycznym oraz promować wydarzenia o wysokiej wartości merytorycznej, przejrzystym przepływie finansów oraz adekwatnej do charakteru wydarzenia lokalizacji.

Nowe wersje dokumentów:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1728 s, time: 0,2024 s cache, query: 39, querytime: 0,0296 s