Korzyści certyfikacji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27.06 - 12.07 br. przewidywana jest konserwacja systemu. Wydarzenia zgłoszone w tym terminie zostaną certyfikowane z opóźnieniem. Proces certyfikacji zostanie uruchomiony ponownie w dniu 13 lipca br.
W związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2020 r. w zakresie odwołania wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, uprzejmie informujemy, że w przypadku zmiany terminu wydarzenia (niezależnie od powodu tej zmiany), które otrzymało certyfikat, nie ma wymogu ponownej certyfikacji.

Więcej informacji...

Wszelkie działania, których celem jest podnoszenie etyki i przejrzystości relacji środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną, są korzystne zarówno dla obu stron, jak i dla pacjentów i ogółu społeczeństwa. Pacjenci chcą mieć pewność, że współpraca ta jest realizowana w sposób przejrzysty i że lekarze będą zalecać stosowanie terapii wyłącznie na podstawie aktualnego stanu wiedzy i własnego doświadczenia klinicznego.

Wspólne dążenie do ciągłego podnoszenia etyki i przejrzystości współpracy poprzez wprowadzenie systemu certyfikacji wydarzeń, sprzyja umacnianiu wiedzy społeczeństwa na temat naukowego charakteru relacji pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a środowiskiem medycznym oraz maksymalizuje korzyści, jakie wynikają z tej współpracy dla rozwoju medycyny i farmacji, a tym samym poprawy opieki nad pacjentem. Przyczynia się to do wzmacniania prestiżu zawodów medycznych

2020 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2598 s, time: 0,3007 s database, query: 149, querytime: 0,0409 s