Korzyści certyfikacji

Wszelkie działania, których celem jest podnoszenie etyki i przejrzystości relacji środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną, są korzystne zarówno dla obu stron, jak i dla pacjentów i ogółu społeczeństwa. Pacjenci chcą mieć pewność, że współpraca ta jest realizowana w sposób przejrzysty i że lekarze będą zalecać stosowanie terapii wyłącznie na podstawie aktualnego stanu wiedzy i własnego doświadczenia klinicznego.

Wspólne dążenie do ciągłego podnoszenia etyki i przejrzystości współpracy poprzez wprowadzenie systemu certyfikacji wydarzeń, sprzyja umacnianiu wiedzy społeczeństwa na temat naukowego charakteru relacji pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a środowiskiem medycznym oraz maksymalizuje korzyści, jakie wynikają z tej współpracy dla rozwoju medycyny i farmacji, a tym samym poprawy opieki nad pacjentem. Przyczynia się to do wzmacniania prestiżu zawodów medycznych

2019 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0372 s, time: 0,0411 s cache, query: 19, querytime: 0,0039 s