Korzyści certyfikacji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5-19 sierpnia br. przewidywana jest konserwacja systemu. Wydarzenia zgłoszone w tym terminie zostaną certyfikowane z opóźnieniem. Proces certyfikacji zostanie uruchomiony ponownie w dniu 20 sierpnia br.

INFARMA, dbając o bezpieczeństwo wydarzeń, przypomina o  zapewnieniu środków bezpieczeństwa i stosowanie Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i  kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 oraz obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wszelkie działania, których celem jest podnoszenie etyki i przejrzystości relacji środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną, są korzystne zarówno dla obu stron, jak i dla pacjentów i ogółu społeczeństwa. Pacjenci chcą mieć pewność, że współpraca ta jest realizowana w sposób przejrzysty i że lekarze będą zalecać stosowanie terapii wyłącznie na podstawie aktualnego stanu wiedzy i własnego doświadczenia klinicznego.

Wspólne dążenie do ciągłego podnoszenia etyki i przejrzystości współpracy poprzez wprowadzenie systemu certyfikacji wydarzeń, sprzyja umacnianiu wiedzy społeczeństwa na temat naukowego charakteru relacji pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a środowiskiem medycznym oraz maksymalizuje korzyści, jakie wynikają z tej współpracy dla rozwoju medycyny i farmacji, a tym samym poprawy opieki nad pacjentem. Przyczynia się to do wzmacniania prestiżu zawodów medycznych

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0937 s, time: 0,1082 s cache, query: 39, querytime: 0,0145 s